Ett varmt tack 🙏

Det viktiga mötet med en annan människa.

Att få finnas i familjers vardag. Varje dag. I både glädje och oro, lycka och sömnbrist. Amningsbubblor och kolik, samtal och fika. Den osminkade verkligheten mitt i det som vi kallar för livet.

Gemenskapen och samhörigheten. Värmen och kärleken.

Varmt tack! Från djupet av mitt hjärta.

All kärlek ❤️

#apropåsamhällsviktigaarbeten #familjecentralen #tillsammansgörviskillnad #bvc #rådochstöd

%d bloggare gillar detta: